Skoler/barnehager

Vi har hatt flere oppdrag for skoler og barnehager i Grenland :

  • Melkeveien barnehage Brattås
  • Herre barneskole (ny gymsal)
  • Bunes barneskole (utvidelse)
  • Bjørkedalen skole (rehabilitering)
  • Heistad barneskole (rehabilitering)
  • Tveten ungdomskole (nytt varmeanlegg)