Autorisasjoner

  • Godkjent opplæringsbedrift Opplæringskontoret for elektrofag – Telemark
  • Autorisert El-entreprenør Gruppe L
  • Autorisert teleinstallatør klasse TIA
  • Medlem i fast elektriker ordning, www.fastelektriker.no
  • Startbank
  • F-gass godkjent
  • Godkjent Tesla og Salto installatør